Polityka Prywatności

  1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Klientów / Gości w związku z korzystaniem przez nich usług najmu pokoi i apartamentu.
  2. Administratorem danych osobowych jest Monika Organa – Pod Jasną 28.
  3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych Wynajmującej danych, opracowane zostały wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Są one kontrolowane i stale sprawdzana jest ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
  4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Klienta / Gościa oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy. Administrator może przetwarzać te dane osobowe dla celów poprawy jakości świadczonych usług lub zapewnienia komfortu Gości, bądź realizacji dodatkowych świadczeń na rzecz Gości w tym prowadzenia satysfakcji Gości w związku z sukcesywną poprawą świadczonych usług. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych we wskazanych wyżej celach jest usprawiedliwiony interes Wynajmującego – Pod Jasną 28 (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
  5. Pozyskiwanie informacji o Klientach / Gościach następuje poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
  6. Wynajmujący zbiera informacje dobrowolnie podane przez Klienta / Gościa. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza.
  7. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
  8. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również prawo do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.
  9. Każdy Gość wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów meldunkowych i opisanych w niniejszym regulaminie oraz umieszczenie danych Gościa w bazie danych Administratora zgodnie z ustawą z dnia 29.10.1997r. o ochronie danych osobowych. (Dz.U. Nr 133 z 1997r., poz.883 z późn. zm.). Gość ma prawo wglądu w swoje dane osobowe oraz do ich poprawiania.
  10. Administrator informuje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorującego sposób przetwarzania danych osobowych tj. do Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie ul Stawki 2. 10.
Kliknij, aby przesunąć mapę
Noclegi Częstochowa: Apartamenty i Pokoje Pod Jasną 28 informuje, że świadcząc usługi korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika, w szczególności z wykorzystaniem plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.
zamknij